InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3190

Utworzono dnia: 19.07.2013

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.07.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

15.07.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj.zachodniopomorskim

15.07.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy

05.06.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Skład Zespołu

12.08.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w woj. zachodniopomorskim

22.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

24.04.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Zachodniopomorskiem

24.04.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj.zachod.

24.04.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim

24.04.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim

14.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

14.01.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Skład Zespołu

14.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

14.01.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021

04.05.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

04.05.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

03.05.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

09.04.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

20.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

20.03.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

12.11.2015, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

12.11.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Skład Zespołu

20.10.2015, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

20.10.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Uzyskaj wsparcie w projekcie

23.07.2015, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

23.07.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Punkt Konsultacyjny w GOPS

23.07.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Przykładowy kącik z ulotkami

23.07.2015, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

23.07.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Przykładowy kącik z ulatkami w GOPS

23.07.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Przykładowa tablica informacyjna w GOPS

13.07.2015, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

13.07.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Tablice Informacyjne GZI

13.07.2015, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

13.07.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Konwencja RE o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

23.03.2015, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

23.03.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Skład Zespołu

04.02.2015, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

04.02.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Skład Zespołu

16.01.2015, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

16.01.2015, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Skład

05.03.2014, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

07.02.2014, Michał Walkusz:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

07.02.2014, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2015

07.02.2014, Michał Walkusz:

Dodanie załącznika Uchwała RM nr XXXII/270/14

25.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

25.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Skład

02.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

02.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ulotka informacyjna - alkohol

02.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

02.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Plakat akcji Nie-przemocy w rodzinie

02.10.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

02.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

02.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychowie

02.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ulotka informacyjna - metanol

02.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Plakat Nie - przemocy w rodzinie

02.10.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

30.07.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Baza teleadresowa OPOPP

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Baza teleadresowa SOW

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ulotka tel. Niebieska Linia

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Karta praw osoby dotkniętej przemocą

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dla ofiary

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Niebieska Karta cz.D

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Niebieska Karta cz.C

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Niebieska Karta cz.B

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Niebieska Karta cz.A

30.07.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Sprawozdanie roczne za rok 2012

29.07.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Zespół Interdyscyplinarny

19.07.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Zespół Interdyscyplinarny